Videoclub

Videoclub

In dit traject leren startende en ervaren leraren van en met elkaar door met elkaar in dialoog te gaan. Leraren gaan aan de slag met een zelf gekozen leervraag (eventueel binnen een gemeenschappelijk schoolbreed thema), maken video-opnamen in hun les en observeren en bespreken deze opnamen in kleine groepjes (3 leraren). Om de dialogen te verdiepen en het leren te optimaliseren, worden de leraren getraind voor hun rol als dialoogpartner/ peercoach. In centrale trainingsbijeenkomsten worden gesprekstechnieken geoefend en worden de leraren begeleid in het opzetten van kleine praktijkonderzoekjes in de klas (passend bij de eigen leervraag). Het traject wordt afgesloten met een gemeenschappelijke bijeenkomst waar de deelnemers hun leeropbrengsten met elkaar delen en aan elkaar presenteren.

Programma “SAMEN LEREN MET COLLEGA’S IN EEN VIDEOCLUB”
 
Thema Collegiaal ondersteunend leren van en met elkaar met behulp van videobeelden uit de eigen schoolpraktijk. Leraren bespreken in een veilige, niet-beoordelende omgeving (de videoclub) video-opnamen van eigen lessen. Het traject omvat centrale bijeenkomsten (opstart, training, presentatie en uitwisseling van leerproces/resultaten) en tussentijds videoclubbijeenkomsten in kleine subgroepen.

 • uitgangspunt is ieders individuele leervraag (binnen team- of schoolontwikkelplan)
 • leraren bespreken video-opnamen van eigen lessen in drietallen
 • wisselende, goed omschreven rollen (inbrenger-gesprekspartner-observant dialoog)
 • gespreksprotocollen voor het verdiepen van de dialoog en het ontwikkelen van een onderzoekende houding
 • lessen worden besproken vanuit verschillende perspectieven, waarbij eigen vooronderstellingen geëxpliciteerd  en gezamenlijk onderzocht worden
 • centrale training van basisvaardigheden in peercoaching en het opzetten en uitvoeren van kleine onderzoekjes van de eigen praktijk.
 
Ontwerp, training, kosten  FLOT biedt aan begeleiders in scholen ondersteuning aan bij het opzetten en uitvoeren van videoclubtrajecten binnen de school. De ondersteuning is gericht op maatwerk en kan zowel consultancy als daadwerkelijke ondersteuning bij de uitvoering van het traject in de school omvatten. Kosten: gratis binnen het project
 
Uitvoering videoclubtrajecten in de school Uitvoering door begeleiders uit de school in samenwerking met begeleiders vanuit de lerarenopleiding.
 
Het videoclub traject is relevant voor?Verwachte inspanning voor deelnemers? tweede- of derdejaars startende leraar met zijn collega leraren in de school. Het traject omvat

 • Een vijftal centrale bijeenkomsten verspreid over het schooljaar
 • Videoclubbijeenkomsten met 2 collega’s in de school; een videoclubbijeenkomst bestaat uit:
  • 1 lesbezoek met video-opname +
  • 1 nabespreking aan de hand van videobeelden
  • Ieder van de drie leden van de club brengt om de beurt eigen video-opnamen en leervraag in
Aangeboden ondersteuning is relevant voor?Verwachte inspanning voor interne begeleider vanuit de school? Voor de professionalisering van startende en meer ervaren leraren en draagt tevens bij aan school- en teamontwikkeling. Het gaat om maatwerktrajecten die door begeleiders in de school samen met opleiders van buiten de school vorm gegeven wordt. De uiteindelijke vormgeving is mede afhankelijk van de  keuze en de inbedding in de deelnemende school.
 
Wanneer loopt het programma? Pilot met de videoclub is gestart in januari 2015 op het Rodenborchcollege. September 2015 starten meerdere scholen met dit programma.
 
Nadere informatie Contactpersoon  Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen met de programmacoördinator: Dr. Rita Schildwacht
Advertentie