Onderzoek

Landelijk onderzoek

De 9 regionale BSL-projecten nemen allen deel aan het overkoepelende onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In dit onderzoek wordt nagegaan of de begeleiding van startende leraren oplevert wat het beoogt. Om dat te kunnen vaststellen worden er lesobservaties uitgevoerd en leerlingvragenlijsten afgenomen.

De lesobservaties worden uitgevoerd met het ICALT observatie-instrument. Om hiermee goed te kunnen werken, is het nodig om vooraf een training te volgen. Voor ons regionale project zijn coaches getraind door Michelle Helms-Lorenz van de RUG en door Rian Aarts van Tilburg University. We hebben in ons project momenteel 45 gecertificeerde observatoren.

Puntsgewijs omvat het landelijke onderzoek het volgende:

 • Onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Onderzoek naar effecten van BSL:
  • kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen
  • inspirerend en motiverend gedrag
  • evaluatie van begeleidingsprogramma

Instrumenten en afname (2 x per jaar: oktober en april/mei):

 • Vragenlijst voor leerlingen (1 klas per leraar)
 • Lesobservaties (ICALT) (training vooraf)
 • Inductiemonitor voor leraren (alleen in april/mei)
 • Telefonische exit interviews (15 minuten)

Meer informatie over het landelijk onderzoek (en de resultaten) is te vinden op de landelijke BSL-website.

Regionaal onderzoek

De regionale projecten zijn elk bezig met de opzet van een begeleidingstraject; de trajecten hebben dezelfde uitgangspunten maar krijgen ieder een eigen invulling. De RUG onderzoekt de algemene opbrengsten van de trajecten, maar wij willen zelf graag nagaan hoe ons eigen traject werkt, wat het opbrengt en hoe we het kunnen verbeteren.

Wij hebben de coaches gevraagd om bij te houden hoe hun begeleidingsactiviteiten verlopen. De beginnende leraren hebben we gevraagd naar hun ervaringen met de begeleiding. Deze gegevens zijn verzameld om een goed beeld te krijgen van de geboden begeleiding, de ervaringen ermee en de impact ervan.

Puntsgewijs omvat het regionale onderzoek het volgende:

 • Evaluatie van het programma
 • Opbrengsten voor startende leraren en coaches
 • Opbrengsten voor de school (schoolcultuur)

Instrumenten en afname

 • Logboek coaches
 • Vragenlijst startende leraren
 • Interviews met startende leraren (kleine groep)
 • Interviews met coaches, opleidingsdocenten/directie (kleine groep)

 

Op de EAPRIL conferentie van 22-25 november in Porto hebben we aandacht besteed aan het BSL-project. We hebben gegevens uit het onderzoek gepresenteerd in de lezing ‘Providing a good start: supporting beginning teachers by responding to their concerns’.

Advertentie