Masterclasses

“Er zijn zoveel mensen die inspirerend kunnen vertellen over het onderwijs of hun visie, dat vind ik leuk om in ‘real life’ te zien. Anders zoek ik het wel op, op internet, maar ik vind het ook leuk om iemand te zien en dat ik daarbij ben. En ik vind het sowieso interessant om beginnende docenten te spreken over bepaalde dingen.” (startende leraar)

Tweemaal per jaar vinden er voor de startende leraren in het project masterclasses plaats, waar zij inspiratie kunnen opdoen en verdieping kunnen vinden. Op deze dagen kunnen starters elkaar ontmoeten en ervaringen – problemen maar ook succesverhalen en tips – delen. Daarnaast worden andere leraren, lerarenopleiders en wetenschappers uitgenodigd om lezingen en/of thematische workshops te verzorgen. 

Video1 

 

 

 

Masterclass V – In beweging (4 oktober 2016)

Masterclass IV – Groei (18 maart 2016)

Masterclass III – Diversiteit (september 2015)

Masterclass II – Good Practices (mei 2015)

Masterclass I – Inspiratie (november 2014)

Programma “MASTERCLASSES EN IDENTITY WORKSHOPS”
 
Thema Een reeks enthousiasmerende en inspirerende Masterclasses over visies op onderwijs, over onderwijs als kunst en kunde, en disciplinaire, vakdidactische en onderwijskundige onderwerpen, met steeds als focus ‘inspiratie’ en ‘verdieping’. Het gaat daarbij in sterke mate om de identiteit van de leraar en hoe hij de leeromgeving voor leerlingen en hemzelf zo herkenbaar en authentiek mogelijk kan maken.
 
Ontwerp, training, kosten  De Masterclasses worden in alle drie de inductiejaren, tweemaal per jaar aangeboden.Plaats: Universiteit van TilburgKosten: gratis binnen het project
 
Uitvoering masterclasses De uitvoering van de masterclasses is in handen van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT). De workshops worden verzorgd door hoogleraren, lectoren en docenten van de betrokken lerarenopleidingen. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd om een lezing of workshop te verzorgen.
 
De masterclasses zijn relevant voor?Verwachte inspanning voor deelnemers? De startende leraar in alle jaren van het inductietraject. Coaches worden ook uitgenodigd voor de masterclasses, eventueel in combinatie met een werkconferentie BSL.Er is twee keer per jaar een masterclass in alle jaren van het inductietraject.
 
Doelstellingen Het doel van de masterclasses voor starters is om docenten in de eerste drie jaar van hun carrière te informeren over het onderwijs en te laten reflecteren op hun identiteit als docent en op de motieven voor hun keuze. We willen startende leraren inspireren en motiveren hun passie voor onderwijs te articuleren en in handelen om te zetten; bovendien willen we deze groep stimuleren te reflecteren op hun autonomie als docent en de mogelijkheden hun onderwijs op eigen en innovatieve wijze vorm te geven.
 
Nadere informatie Contactpersoon Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen met de projectleider: Dr. Rian Aarts
Advertentie