Programma

Uitgangspunt in het BSL-project is leren met en van elkaar: in de verschillende onderdelen van het programma zijn ervaren en startende leraren samen bezig met hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van hun school. Daarbij bieden lerarenopleiders van ULT en FLOT ondersteuning en begeleiding, maar wordt gewerkt aan het opzetten van een eigen begeleidingsstructuur en inductieprogramma op de school zelf.

Ons programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Jaar 1
  • Voor de starter: individueel coachingstraject op school; masterclasses (2 x per jaar).
  • Voor de coach/intern begeleider: training in het coachen met gebruik van videofeedback (basistraining); masterclasses (2x per jaar)
Jaar 2/ 3
  • Voor de starter: vervolg individueel coachingstraject op school (naar behoefte); masterclasses (2x per jaar); collegiaal leren in de videoclub (eigen school) of lesson study (in of buiten de school)
  • Voor de coach/intern begeleider: verdiepingstraject coachen met videofeedback; training en intervisie voor collegiaal leren in de videoclub of voor lesson study; masterclasses (2x per jaar).

Lees uitgebreidere informatie in programma-overzicht.

Rita Schildwacht (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) gaf op de VELOV conferentie in Brussel een presentatie over de begeleidingsactiviteiten voor startende leraren.

Advertentie