Doelgroep

In schooljaar 2016-2017 doen 26 scholen in de regio Midden-Brabant,  West-Brabant en Zeeland mee aan het traject. Het gaat daarbij om zo’n 150 startende leraren, die binnen de door OCW opstelde definitie van een startende leraar vallen. De definitie luidt als volgt:

Een startende docent is recentelijk gecertificeerd (heeft 1e – of 2e graads bevoegdheid, incl. PABO voor onderbouw VO) en heeft niet meer dan 2 jaar ervaring na diplomering.

Uitgesloten van deelname zijn leraren die vallen in een van de onderstaande categorieën:

  • Onbevoegde leraren
  • Leraren in opleiding
  • Leraren met tijdelijke vacature
  • Niet gediplomeerde zij-instromers.

Scholen bepalen zelf wie meedoet, maar het ministerie geeft de subsidie alleen voor de startende leraren die voldoen aan de definitie. Er zijn binnen ons programma ook enkele startende leraren die buiten de definitie vallen, maar wel meedoen aan het programma.

De startende leraren worden op de scholen bijgestaan door hun coaches. Er zijn in de regio’s Midden-Brabant, West-Brabant en Zeeland ruim 80 actieve coaches.

Scholen die belangstelling hebben om deel te nemen aan het project, kunnen contact opnemen met de projectleider Rian Aarts, a.m.l.aarts@tilburguniversity.edu

Advertentie