Coaching met videofeedback

De data van de trainingen Coaching met videofeedback in 2017-2018 zijn:

 

Basistraining Verdiepingstraining
1 26 sept 2017 16 jan 2018
2 10 okt 2017 6 febr 2018
3 7 nov 2017 27 febr 2018
4 20 febr 2018 10 april 2018

 

Bekijk de data van de aangeboden trainingen in schooljaar 2016/2-17.

Een startende docent: “Met videofeedback kun je meteen eerlijk zijn naar jezelf. […] Je realiseert je ook dat sommige dingen slechter gaan dan je dacht en sommige dingen beter gaan dan je dacht. […] Bijvoorbeeld ik dacht dat ze de hele les hard hadden gewerkt, maar op de video zag ik dat er eentje alleen maar heeft zitten tekenen. Er ontgaan je gewoon dingen.”

Een coach: “Videofeedback is een prachtig stuk gereedschap om situaties te bekijken, te bespreken en nog eens terug te zien. Je kunt inzoomen op het gedrag van de docent om vervolgens te bekijken wat dit doet met de leerlingen. Dit werkt met minder ‘reflecterende’ docenten erg verhelderend en bespaart tijd.”

Voor cIMG_2201oaches in het BSL-traject wordt de training ‘Coaching met Videofeedback’ gegeven. De basiscursus bestaat uit 4 trainingsbijeenkomsten. Op verzoek kan ook een verdiepingstraject aangeboden worden.

In de training wordt ingegaan op de leidende principes van het coachen aan de hand van videobeelden, zoals het aansluiten bij de leervragen van de gecoachte. Daarnaast worden coachgesprekken geanalyseerd, bijvoorbeeld op basis van de gekozen invalshoek en de verschillende rollen die je als coach in het gesprek kunt spelen. Eigen video-opnamen van lessituaties en coachgesprekken worden in kleine groepjes, maar ook plenair bekeken. Daarbij staan de leervragen van de deelnemers steeds centraal.

In deze cursus ervaart men dat het werken met video-opnamen vraagt om een andere begeleidingsaanpak, die voor de startende leraar en voor de coach veel kan opleveren. Volgens de deelnemers zit de kracht van de training in het samen kijken naar en analyseren van de video-opnamen. Leren door te doen, de aansluiting bij de eigen videobeelden, de feedback die men krijgt, de theoretische achtergronden, modellen en methodieken helpen om de eigen aanpak te verbeteren. De coaches vinden dat deze aanpak voor de starter en voor zichzelf rijke leerervaringen oplevert.


Programma
COACHING MET VIDEOFEEDBACK: LEREN VAN EN MET ELKAAR VERRIJKT
 
Thema Individuele coaching met videofeedback gericht op directe werkbegeleiding, survival, en vergroten weerbaarheid van de startende leraar
 
Ontwerp, training, kosten  FLOT biedt aan begeleiders in scholen trainingen aan in het coachen met videofeedback (maatwerk).De training is direct gericht op het vergroten van de eigen competenties als begeleider. In de training wordt gewerkt met zelf ingebrachte casussen.Plaats: FLOT of in-company (bij voldoende deelname)Kosten: gratis binnen het project
 
Uitvoering coachtrajecten met startende leraren in de school Begeleiders/coaches in de school voeren de coaching met videofeedback op school uit.De video-opnames van de lessen en die van de coachgesprekken worden in de training gebruikt.
Relevant voor? Verwachte inspanning voor startende leraar? Voor de eerstejaars starter, maar mogelijk ook voor de tweede-  en derdejaars starter (naar individuele behoefte). Per jaar 4 tot 6 coachcycli, bestaande uit lesbezoek met video-opname en nabespreking aan de hand van videobeelden.
 
Aangeboden training is relevant voor? Verwachte inspanning voor training van begeleider? Voor de coach is er een basistraining bestaande uit 4 bijeenkomsten. Daarna kan een verdiepingstraject gevolgd worden.Tijdsindicatie per programma: 4 trainingsbijeenkomsten + voor/nawerk.
 
Beschikbaarheid trainingen  Er wordt 2 maal per jaar een basistraining aangeboden, startend in september en januari.Verdiepingstraject wordt naar behoefte aangeboden.
 
Nadere informatie Contactpersoon  Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen bij de programma coördinator: Dr. Rita Schildwacht
Advertentie