Landelijk Project Begeleiding Startende Leraren

Ambities met impact!
Opleiden, begeleiden en professionaliseren

Op 5 juni 2019 organiseert het landelijk project Begeleiding Startende Leraren, in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, haar slotcongres.

Coaches, teamleiders, coördinatoren, schoolopleiders, schoolleiders, projectleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, bestuurders en andere betrokkenen worden allen van harte uitgenodigd om deze inspirerende middag bij te wonen.

Programma

 • 12.00 – 13.00 uur        Inlooplunch
 • 13.00 – 14.15 uur        Plenaire opening en keynote, verzorgd door Joseph Kessels  (onderwijskundige en hoogleraar Human Resource Development Universiteit Twente)
 • 14.15 – 14.30 uur        Wissel
 • 14.30 – 15.15 uur        Rond-de-tafelgesprekken/ bestuurlijke sessie
 • 15.15 – 15.30 uur        Wissel
  15.30 – 16.15 uur        Workshopronde 1
 • 16.15 – 16.30 uur        Wissel
 • 16.30 – 17.15 uur        Workshopronde 2
 • 17.15 uur                       Afsluiting en borrel

Vier themalijnen

De rond-de-tafelgesprekken en workshops kunnen ter plaatse gekozen worden en vallen onder vier themalijnen:

 1. Flexibel opleiden
 2. Starter en de doorlopende lijn
 3. Kwaliteit van opleiden, begeleiden en professionaliseren
 4. Bestuurlijk handelen en de toekomst van samen opleiden en professionaliseren

Locatie
Spant! – Bussum

Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Aanmelden voor het congres kan hier.

Advertentie