PROGRAMMA MASTERCLASS – De professionele identiteit van de leraar

Op woensdag 23 januari verwelkomen we je graag op Tilburg University voor de masterclass BSL met het thema ‘de professionele identiteit van de leraar’. Hieronder volgt het programma van deze dag.

 

Programma masterclass

Plenaire lezing 

Prof. Dr. Rob Poell is hoogleraar Personeelsontwikkeling (HRD) aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar het leren, opleiden, trainen, ontwikkelen en veranderen van organisaties en hun personeelsleden. Daarbinnen gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar het organiseren van het leren op de werkplek en de strategieën die werknemers, managers en HRD-professionals daarbij gebruiken. Hij was daarnaast enkele jaren bijzonder hoogleraar Schoolgebonden Opleiden van Leraren op een leerstoel gefinancierd door Ons Middelbaar Onderwijs.

In zijn lezing zal hij ingaan op de vraag hoe (beginnende) docenten hun eigen leerweg (kunnen) creëren en wat de schoolorganisatie kan doen om dit proces te begeleiden en stimuleren. Hij zal theorie rond leerwegen en leernetwerken toepassen op docenten in scholen en tevens enkele resultaten van onderzoek hiernaar met het publiek bespreken. Na afloop hebben de deelnemers een beter idee van hoe zij de eigen leerweg kunnen vormgeven c.q. die van anderen begeleiden.

 

Workshop 1. Hoe wil jij een steen verleggen…? Professionele identiteitsontwikkeling als dialogisch proces!

Dr. Kara Vloet werkt bij het Fontys Educatief Centrum. Zij is lerarenopleider, onderzoeksdocent en studiecoach in de Master Leren & Innoveren van Hogeschool Kind en Educatie en de Pedagogisch Technische Hogeschool van Hogeschool Bedrijfsmanagement Educatie &Techniek. Daarnaast werk zij als loopbaancoach en expert Studentcoaching bij het Fontys Programma Studiesucces. Zij promoveerde in 2015 op een onderzoek: Professionele Identiteitsontwikkeling van leraren als Dialogisch Proces, en deed daarna o.a. onderzoek naar Bumpy Moments van leraren in VO, mbo en hbo.

Wie ben jij als leraar? Hoe of wie wil je graag zijn of worden? We gaan actief in dialoog met elkaar over deze vragen aan de hand van jouw verhaal. Kijkend naar verschillende rollen en posities die je inneemt: in relatie tot je leerlingen, je school, collega’s, je beroepspraktijk of tot je vak. Ook de dialoog buiten je werk als leraar is belangrijk en de fase in je levensloop; waar jij nu staat en wílt staan in dat verhaal. We gebruiken methoden gebaseerd op onderzoek naar Bumpy Moments en zelfonderzoek vanuit de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM).  Op zoek naar een rode draad of thema in jouw verhaal-in-wording; als compositie die je steeds kan wijzigen. De workshop is zowel gericht op startende leraren als hun coaches (ervaren leraren).

 

Workshop 2. Professionele identiteit en pedagogisch handelen

Mascha Enthoven is lector ‘Pedagogische Opdracht’ aan hogeschool Inholland. Als lector is zij verbonden aan de verschillende PABO-locaties van Inholland en aan de Master Leren en Innoveren. Met haar onderzoekslijn is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. Haar onderzoekslijn richt zich op het versterken van de pedagogische conditie van leraren en docenten. Eerder zette ze zich in voor stichting NIVOZ, waar ze een begeleidende rol speelde in onderzoek en herontwerp van het traject Pedagogische Tact.

In de workshop van Mascha worden verschillende onderwerpen centraal gesteld. Zij zal een verbinding maken tussen:

  • De professionele identiteit van de leraar gedefinieerd als “weten wanneer je “het” als professional goed doet en dat je het goede doet;
  • Het leren ontspannen in het “niet weten” als voorwaarde voor en als resultaat van het versterken van je onderzoekende vermogen;
  • Richtinggevende kaders voor het toepassen van je onderzoekende vermogen in je pedagogisch handelen;
  • Manieren om in de schoolcultuur/organisatie de ontwikkeling van dit vermogen en van de wil en mogelijkheid om het eigen handelen en het onderwijs blijvend te verbeteren te versterken.
Advertentie