Professionaliseren met collega’s uit je eigen school

Collegiaal leren in de school

Vanuit het BSL-project worden trajecten voor professionaliseren van tweede- en derdejaar starters samen met collega’s ondersteund. Wij onderscheiden twee vormen: samen leren in een videoclub en samen leren in een ontwerpteam (lesson study).

Zie bijlage voor nadere informatie. Voor afspraken graag contact opnemen met Rita Schildwacht en/of Rian Aarts:  m.schildwacht@fontys.nl        a.m.l.aarts@uvt.nl